Our Goal

จุดมุ่งหมายของการศึกษาแนวชิจิดะ

 • เพื่อเหนี่ยวนำอัจฉริยภาพที่มีอยู่ของมนุษย์ออกมา
 • เพื่อส่งเสริมการพัฒนาร่างกายและจิตใจให้เป็นไปอย่างสมดุล
 • เพื่อฝึกฝนความสามารถให้สมองมีการรับรู้อย่างเฉียบคม
 • เพื่อปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์
 • เพื่อให้มีชีวิตอยู่บนหลักของความรักและการอยู่ร่วมกัน
 • เพื่ออุทิศตนให้แก่สังคมด้วยความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว

 

“เป้าหมายของการศึกษาในอนาคตจะไม่ใช่เพื่อสร้างคนที่เต็มไปด้วยความรู้ในหัว แต่เพื่อเลี้ยงดูเด็ก
ที่รู้วิธีใช้สมองทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมสั่งสอนเด็กที่เต็มไปด้วยความสามารถ มีความคิด สร้างสรรค์ และสามารถใช้ประโยชน์จากสมองส่วนใหญ่ ได้จึงควรเป็นเป้าหมายของการเลี้ยงดูเด็ก”

ศาสตราจารย์ ดร. มาโกโตะ ชิจิดะ

 

ลักษณะเด่นของการศึกษาแนวชิจิดะ Features of The Shichida Method™

ระบบการศึกษานี้จะส่งเสริมให้สมองซีกซ้ายและขวาทำงานร่วมกันอย่างสมดุล

ลักษณะเด่นของโปรแกรมนี้

 • สมองซีกขวาสร้างวงจรใหม่ๆ โดยการรับข้อมูลจำนวนมากด้วยวิธีเฉพาะแบบซ้ำๆ เพื่อให้สมองสามารถใช้ส่วนประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ
 • เราเน้นการฝึกฝนประสาทสัมผัสแฝงทั้งห้าซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความสามารถของสมองซีกขวา วงจรประสาทสัมผัสแฝงทั้งห้านี้แตกต่างจากประสาทสัมผัสทั้งห้าของสมองซีกซ้ายอย่างสิ้นเชิง
 • เรามุ่งเน้นคุณภาพของความจำเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงกันของข้อมูลที่ได้รับ ทำให้เกิดเป็นความสามารถในการจินตนาการที่ยอดเยี่ยมและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการจดจำข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วสูง
 • เราใช้อัตราความเร็วที่กำหนดเพื่อเสริมสร้างปฏิกิริยาตอบรับอันทันท่วงทีและพลังในการคิดรวมถึงความสามารถในการรับและจดจำภาพได้ในทันทีซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการจดจำภาพด้วยสัญชาติญาณ
 • เราสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กที่มีไอคิวสูงสามารถสะท้อนระบบความคิดที่มีคุณภาพสูงขึ้น
 • เราแนะนำวิธีส่งเสริมอัจฉริยภาพของเด็กให้แก่ผู้ปกครอง
 • เราเน้นการฝึกฝนที่บ้าน การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการพัฒนาบุคลิกภาพ

 

“ผมเชื่อว่าในการเลี้ยงดูเด็กผู้มีความสามารถที่จะเติบโตอย่างโดดเด่นในศตวรรษที่ 21 นั้น สิ่งจำเป็นคือเราต้องเข้าใจและยอมรับความจริงว่าความสามารถที่แฝงอยู่และไม่อาจอธิบายได้นั้นมีอยู่จริง และที่ยิ่งจำเป็นยิ่งกว่าคือการนำเอาวิธีการศึกษาแนวใหม่ต่างๆ มาใช้เพื่อฝึกฝนและพัฒนาความสามารถเหล่านี้”

ศาสตราจารย์ ดร. มาโกโตะ ชิจิดะ

 

ชิจิดะ ในประเทศไทย

จากทฤษฎีที่โดดเด่นในการพัฒนาศักยภาพทางสมองของท่าน ศาสตราจารย์ ดร.มาโกโตะ  ชิจิดะ ที่เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในหลายๆ ประเทศ ทำให้คุณพ่อคุณแม่ในประเทศไทยมีความสนใจและได้ศึกษาทฤษฎีเพียงเพราะอยากให้ลูกๆ ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและส่งผลดีในอนาคต จึงต่อติดริเริ่มการนำทฤษฎีเหล่านั้นเข้ามาให้ประเทศไทยเพื่อพัฒนาการศึกษาเด็กในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ดร.วิริยา  อุดมผล ผู้บริหารหญิงที่ได้นำเทคนิคการเรียนการสอนพัฒนาศักยภาพทางสมองเด็กชิจิดะเข้ามาเผยแพร่และทำให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยด้วยความรู้ ความสามารถ ประกอบกับทฤษฎีที่แตกต่างจากสถาบันอื่นทำให้ชิจิดะเป็นที่รู้จักในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ประกอบกับทีมกรรมการผู้บริหารที่มีความสามารถอีกสามท่าน ร่วมกันสร้างสรรค์ขยายพื้นที่การพัฒนาศักยภาพเด็กให้แพรหลายในประเทศไทย ในปี 2556 มีสาขาเปิดทำการเรียนการสอนแล้วทั้งหมด 4 สาขา คือสาขาสุขุมวิท สาขาเซ็นทรัลเวิดล์ สาขาเจริญนคร และสาขาเมกาบางนา และในปี 2557 มีกำหนดการเปิดทำการเรียนการสอนอีก 3 สาขาคือ สาขาเดอะวอค์ล เกษตรนวมินทร์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3 และสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

 

 

Welcome To SHICHIDA
CALL US 02-662-1510 086-399-2631
FOLLOW US
Love, Praise and Accept, it's the way to raise your child.
Welcome To SHICHIDA
"เด็กทุกคนสามารถเป็นอัจฉริยะได้"