Why Shichida

หลักสูตรที่ชิจิดะประเทศไทยนำมาเปิดทำการเรียนการสอนจะเริ่มตั้งแต่อายุ 6 เดือน – 6 ขวบ ซึ่งทำให้คำถามก่อตัวขึ้นในใจผู้ปกครองหลายๆ ท่านว่าทำไม้ต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ยังเด็กมากขนาดนั้น เหตุผลเพราะว่า

 

สมองซีกซ้ายและซีกขวามีลำดับการพัฒนาการที่แตกต่างกัน ในช่วงแรกเกิดถึงอายุสามปีสมองซีกขวา จะทำหน้าที่เป็นหลักและยังเป็นช่วงที่สมองพัฒนาได้ดีที่สุด สมองซีกขวาจะใช้สัญชาตญาณการเรียนรู้แบบรูปภาพเป็นตัวดำเนินการคิดซึ่งหมายความว่าสิ่งต่างๆที่เห็นหรือได้ยินแค่เพียงครั้งเดียวก็จะถูกจดจำและสร้างขึ้นใหม่เป็นรูป ภาพในความรู้สึกนึกคิดได้ นอกจากนี้ยังเกี่ยวกับด้านความจำ สมาธิ จิตใต้สำนึก จินตนาการซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ในอนาคต สมาธิทำให้การเรียนรู้เปิดกว้างได้อย่างเต็มที่ ความจำจะทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ และจินตนาการจะสามารถใช้เมื่อต้องการประยุกษ์การเรียนรู้ที่ได้รับเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ เมื่ออายุประมาณสามปีความนึกคิดเชิงตรรกะและเชิงภาษาจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้น ซึ่งสมองที่ทำหน้าที่หลักจะเปลี่ยนจากซีกขวาเป็นซีกซ้าย และเมื่ออายุได้หกปีกระบวนการ ความคิดจะเปลี่ยนเป็นความนึกคิดเชิงภาษาเป็นหลัก นี่คือเหตุผลที่ควรจะเริ่มพัฒนาสมองทางด้านซีกขวาให้ทำงานได้อย่างเต็มที่ในช่วงที่มีการพัฒนาได้ดีที่สุด เพราะเมื่อโตขึ้นความสามารถของสมองซีกซ้ายจะเริ่มทำงานชัดเจนมากกว่า และถ้าความสามารถของสมองพัฒนาได้ไม่พร้อมกันการเรียนรู้และการประยุกษ์ใช้ก็จะไม่เต็มที่ ยกตัวอย่างเช่น เรียนวิชาการ เลขคณิต ภาษา การคิดวิเคราะห์แต่ไม่สามารถจดจำและไปประยุกษ์ใช้ได้นั่นเอง  สมองทั้งสองซีกก็เปรียบเสมือนมือของคนเราเมื่อเราทำการงานหรือสิ่งต่างด้วยมือทั้งสองข้างภารกิจเหล่านั้นก็จะเสร็จลุล่วงได้อย่ารวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่า

 

นอกจากนี้ดร.โยชิ ยาชินากาว่านักสรีรวิทยาทางสมองผู้มีชื่อเสียงในงานวิจัยของสมองซีกขวาอธิบายไว้ว่าอัตราการเรียนรู้ของสมองซีกซ้ายต่อซีกขวานั้นต่างกันหนึ่งต่อหนึ่งล้าน ซึ่งถ้ามีการพัฒนาสมองทางด้านซีกขวาในช่วงที่มีการพัฒนาได้ดีที่สุดเพื่อรักษาความสามารถที่แสนวิเศษนั้นไว้ย่อมส่งผลดีอย่างแน่นอน และเมื่อถึงเวลาที่สมองซีกซ้ายเริ่มมีการพัฒนาความสามารถของสมองทั้งสองซีกก็จะเริ่มทำงานไปได้พร้อมๆ กันทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เด็กทารกพร้อมที่จะเรียนรู้มากน้อยแค่ไหน

 

จากงานวิจัยหลายๆ ทัศนเกี่ยวกับทารกผู้เชี่ยวชาญได้ตระหนักถึงข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อไปนี้เกี่ยวกับทารกในช่วงที่สมองส่วนจิตใต้สำนึกซึ่งทำหน้าที่โดนสมองซีกขวามีบทบาทสำคัญ

 • ระดับการทำงานของสมองเด็กทารกอยู่ในระดับสูง
 • เด็กทารกเป็นอัจฉริยะในการสื่อสาร
 • ทารกมีความสามารถเป็นเลิศแม้ก่อนที่จะเริ่มที่จะเรียน
 • ทารกมีความสามารถในการสนทนาตั้งแต่แรกเกิด
 • ทารกสามารถจดจำเหตุการณ์ในช่วงเวลาการเกิดของเขาได้

 

ช่วงแรกเกิด - 3 ปี เป็นช่วงเวลาของสมองซีกขวา

 • สมองเริ่มพัฒนาจากซีกขวาไปยังซีกซ้าย
 • ข้อมูลที่เด็กได้รับในขณะอยู่ในภวังค์จะก่อตัวเป็นบุคลิก นิสัยและพรสวรรค์ของเด็ก
 • สมองซีกขวาเรียนรู้ผ่านรูปภาพ
 • สมองซีกขวาเป็นสมองที่เรียนรู้ทุกรายละเอียด

 

  

 

คุณลักษณะสองประการของสมอง

โดยทั่วไปมักเชื่อว่ากระบวนการความคิดนั้นเกิดขึ้นที่สมองส่วนหน้า (โดยการใช้สติสัมปชัญญะ) แต่ในความเป็นจริงกระบวนการคิดที่แท้จริง และความคิดสร้างสรรค์อันยอดเยี่ยมนั้นเริ่มต้นจากจิตใต้สำนึก ซึ่งจิตใต้สำนึกจะทำหน้าที่เลือกข้อมูลต่างๆที่เคยเรียนรู้มาก่อนและประมวลข้อมูลเหล่านั้นผ่านกระบวนการอันซับซ้อนก่อนจะส่งต่อไปยังสติสัมปชัญญะ

 • สมองซีกขวาเป็นสมองส่วนจิตใต้สำนึกและภาวะไม่รู้ตัว
 • สมองซีกซ้ายเป็นสมองส่วนสติสัมปชัญญะ

 

การพัฒนาของสมองในส่วนของ Synapse

สมองของมนุษย์เราจะแบ่งเป็นสองซีกซ้ายและขวา อย่างที่เราทราบกัน ซีกซ้ายจะเป็นด้านที่เกี่ยวกับการใช้เหตุผล ตรรกะ จินตนาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา และด้านขวาจะเป็นสมองส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้ศิลปะ ความรู้สึก และสิ่งที่สำคัญคือสมองซีกขวาสามารถจดจำได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีสมองส่วน synapse ที่เราจำเป็นต้องพัฒนาตั้งแต่ยังเด็ก ชิจิดะก็จะเน้นการพัฒนาสมองส่วน synapse ซึ่งเป็นส่วนที่ประสานเส้นประสาทของสมองมนุษย์ ยิ่งถ้า synapse มีการเชื่อมโยงและประสานกันได้มากเท่าไรยิ่งมีผลในการจดจำและส่งผ่านข้อมูลได้มากเท่านั้น พูดง่ายๆ คือ เหมือนการเพิ่มรอยหยักในสมองและทำให้รอยหยักนั้นคงทน และถ้า synapse มีการพัฒนาอย่างถูกต้องย่อมเป็นผลดีต่อการเรียนรู้ของลูกน้อย ซึ่งในการพัฒนานี้สามารถกระทำได้ดีที่สุดและง่ายที่สุดในช่วงสามขวบปีแรก

 

  

 

กฎการลดลงของความสามารถ

เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่ส่งเสริมความเชื่อที่ให้เริ่มการพัฒนาสมองตั้งแต่อายุน้อยๆ

กฎการลดลงของความสามารถเผยให้เห็นว่าอัจฉริยภาพอันมหัศจรรย์ของทารกจะลดน้อยลงเรื่อยๆหากไม่ได้รับการกระตุ้นอย่างถูกวิธี ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเด็กที่อายุมากกว่าจะฉลาดกว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า เนื่องจากไม่ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎการลดลงของความสามารถและการพัฒนาสมองของเด็ก ซึ่งในความเป็นจริงนั้นกลับตรงกันข้ามกล่าวคือ เด็กยิ่งอายุน้อยจะยิ่งเรียนรู้ได้รวดเร็ว
กว่าเด็กที่มีอายุมากขึ้น
 

การนำอัจฉริยภาพที่แฝงอยู่ทั้งหกออกมาใช้

1. Superb Intuition Ability
ความสามารถของสมองซีกขวาคือ

 • ความสามารถในการมองผ่านสิ่งของ
 • ความสามารถในการรับรู้ข้อมูลของเจ้าของสิ่งนั่น เพียงแค่จับต้องสิ่งนั่น
 • ความสามารถในการแบ่งปันข้อมูลจากจิตใจสู่จิตใจ
 • ความสามารถในการล่วงรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง
 • ความสามารถในการมีอิทธิพลต่อสิ่งของหรือพลังงานโดยไม่ใช้วิธีทางกายภาพ

2. Photographic Memory Ability
ความทรงจำแบบภาพถ่าย
3. Computer–like Calculation Ability
ความสามารถในการคำนวนของสมองซีกขวา
4. Perfect Pitch Music Ability
ความสามารถด้านดนตรีของสมองซีกขวา
5. Multi Language Acquisition Ability
ความสามารถในการเรียนรู้ภาษาต่างๆ ด้วยสมองซีกขวา
6. Image Healing Ability
ความสามารถในการรักษาโรคด้วยการจินตนาการ

Welcome To SHICHIDA
CALL US 02-662-1510 086-399-2631
FOLLOW US
Love, Praise and Accept, it's the way to raise your child.
Welcome To SHICHIDA
"เด็กทุกคนสามารถเป็นอัจฉริยะได้"