ผู้บริหารชิจิดะทั่วโลกเข้าร่วมประชุมใหญ่ที่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

 

                     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมาผู้บริหารชิจิดะประเทศไทย นำโดย ดร.พลภัทร์  อุดมผล เข้าร่วมประชุมผู้บริหารชิจิดะจากทั่วโลกเพื่อรายงานผลประกอบการรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารเพื่อหาแนวทางพัฒนาธุรกิจการศึกษาให้เติบโตขึ้น และการควบคุมวิธี เทคนิคการเรียนการสอนให้คงคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ทั้งนี้ในการประชุมยังร่วมกันยินดีกับสาขาน้องใหม่ของชิจิดะที่ขยายสาขาเพิ่มในเอเชีย คือ ชิจิดะสาขาประเทศลาว ชิจิดะสาขาประเทศเวียดนาม และชิจิดะสาขาประเทศพม่า ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนไปเมื่อไม่นานมานี้แสดงให้เห็นว่า การเห็นคุณค่าของการศึกษาตั้งแต่วัยเด็กกำลังขยายตัวมากขึ้นและมีคุณพ่อคุณแม่สนใจในการเรียนการสอนแนวชิจิดะมากขึ้นด้วย การประชุมผ่านพ้นไปด้วยดีผู้บริหารชิจิดะทั้งญี่ปุ่น ไทย และ สาขาอื่นๆ จากทั่วโลก ใช้ภาษาเดียวกันในการสื่อสารคือภาษาที่ชิจิดะทั่วโลกมีความเชื่อเหมือนกันที่ว่า “เด็กทุกคนสามารถเป็นอัจฉริยะได้” ตามคำกล่าวของ ดร.มาโกโตะ ชิจิดะ นั่นเองค่ะ