บทสัมภาษณ์คุณน้องเคน ด.ช. ณภัทร บุญวรเศรษฐ์

จากการค้นหาข้อมูลด้านการพัฒนาสมองของลูกจนได้ค้นพบชิจิดะสถาบันพัฒนาสมองเด็กในอินเตอร์เน็ต ได้นำลูกสาวและลูกชายมาเรียนและหลังจากได้เรียนสักระยะหนึ่งน้องมีสมาธิและมีทักษะด้านการจดจำมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งคุณแม่ได้นำหลักการสอนของชิจิดะเป็นไอเดียที่จะฝึกฝนน้องที่บ้านทำให้พัฒนาการของน้องก้าวหน้าอย่างสมวัยทั้งด้านสมาธิและความจำรวมไปถึงการคิดคำนวนที่น้องถนัดและชำนาญเป็นพิเศษอีกด้วย