บทสัมภาษณ์คุณแม่น้องเฮียง

รู้จักชิจิดะจากการค้นหาในเว็บไซต์เพราะเคยอ่านหนังสือว่าวัยก่อน 3 ขวบเป็นช่วงพัฒนาเซลล์สมองก็เลยคิดว่าควรจะพัฒนาสมองน้องตั้งแต่ยังเด็กก่อนมาเรียนคุณแม่คาดหวังว่าอยากให้น้องได้พัฒนาเซลล์สมองให้มากที่สุด หลังจากมาเรียนเมื่อเทียบกับรุ่นเดียวกันน้องเอียงมีพัฒนาที่ก้าวหน้ากว่า แล้วก็ทำอะไรได้มากกว่าคนในวัยเดียวกันที่ไม่ได้เรียนนอกจากนี้คุณแม่ประทับใจคุณครูและพี่ๆ ทุกคนที่ชิจิดะและอยากให้ชิจิดะอยู่นานๆ ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ นะคะ