บทสัมภาษณ์คุณแม่น้องเซนน่า, น้องซาน่า, น้องซูโน่

รู้จักชิจิดะจากนิตยสาร ลองพาน้องคนกลางมาเรียนก่อน พอน้องคนกลางมาเรียนพี่คนโตก็อยากจะตามมาเรียนด้วย น้องคนเล็กคลอดเลยพามาเริ่มเรียนด้วยกัน ก่อนมาเรียนไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแค่อยากให้น้องชอบเท่านั้นแต่ว่าพอพามาเรียนทั้งสามคนน้องมีสมาธิมากขึ้น พี่คนโตเรียนรู้ได้เร็วขึ้นกว่าเด็กที่ไม่ได้มาเรียนและน้องคนกลางด้านความจำเห็นได้อย่างชัดเจนที่สุด พี่คนโตชอบทำการบ้านจากชิจิดะ พอน้องทำ น้องก็เลยอย่างทำบ้าง ทำให้การเรียนรู้ได้เกิดขึ้นที่บ้านอย่างต่อเนื่อง