บทสัมภาษณ์คุณแม่น้องเคน

ตอนแรกคุณแม่ยังไม่รู้จักชิจิดะเท่าไร แต่คุณพ่อน้องเคนเข้าไปอ่านประวัติของดร.มาโกโตะ แล้วคิดว่าน่าสนใจดีจึงเข้าไปดูที่เว็บไซต์และได้เข้ามาติดต่อเพื่อนำน้องมาเรียน คุณแม่อยากให้น้องมีสมาธิเยอะขึ้น ให้เขานิ่งๆ บ้าง เพราะว่าเขาจะเป็นเด็กที่ซนมาก มาเรียนแล้วคุณแม่สังเกตว่าเขาดีขึ้น น้องสามารถนั่งฟังนิทานที่คุณแม่เล่าได้ ดูสนใจหนังสือมากขึ้น และก็เปรียบเทียบกับเด็กในวัยเดียวกัน คือลูกของเพื่อนบ้านที่เขาไม่ได้มาเรียนที่นี่ เหมือนพัฒนาการของน้องเคนจะดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด นอกจากการเรียนการสอนแล้วคุณแม่ยังประทับใจน้องๆ ที่นี่ทุกคน เป็นกันเองมาก ชอบคุณครูด้วย คุณครูเขาเต็มที่ทุกคน แต่บางทีเราก็ต้องเข้าใจว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน อย่างเคนคุณแม่เข้าใจลูกว่าเขาจะไม่นิ่ง แต่ครูก็จะพยายาม และพี่ก็จะประทับใจสถานที่ น้องเคนเรียนหลายที่ ที่อื่นเหมือนกับว่าของเล่นจะเยอะสีสันจะเยอะ แต่ที่ชิจิดะบรรยากาศเหมาะแก่การเรียนรู้มากกว่าค่ะ